Lời đầu tiên , Thuận Phát Logistics cảm ơn khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Để đơn hàng được tiến hàng thành công và tiết kiệm thời gian, Thuận Phát Logistics mong quý khách đọc trước các chính sách bao gồm cả chính sách bồi thường.

Chính sách bồi thường hàng hóa
Chính sách bồi thường hàng hóa

Các trường hợp bồi thường

Nếu hàng hóa của khách hàng bị hư hỏng do lỗi phía công ty. Thuận Phát sẽ bồi thường theo tỷ lệ hư hỏng của hàng hóa cho khách hàng.

Nếu hàng hóa bị mất, Thuận Phát sẽ bồi thường 100% theo giá trị hàng hóa cho khách hàng.

Tiến hàng bồi thường:

 • Thuận Phát gửi bảng xác nhận khoản bồi thường mà hai bên có nghĩa vụ phải thực hiện chậm nhất trong 1 tuần.

 • Khách hàng cần gửi rõ bill hàng hóa hình ảnh sản phẩm cần tiến hành bồi thường.

 • Ngoài ra, khách hàng xác nhận số liệu bồi thường và ký xác nhận trên các chứng từ liên quan của công ty.

Trường hợp bồi thường hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận tải quốc tế và vận tải nội địa Việt Nam

 • Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của hàng hóa, cụ thể như sau.

 • Bảng giá trị đền bù đối với hàng hoá hư hỏng:

Loại hư hỏng Mức đền bù
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 20% đến 40% 20%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 41% đến 60% 40%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 61% đến 80% 60%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại vượt quá 80% 100%

Lưu ý:

 • Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng dưới 50% thì khách hàng sẽ là người giữ hàng.

 • Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trên 50% thì Thuận Phát sẽ giữ hàng.

 • Trường hợp hàng hóa bị bể vỡ, vỡ 1 sản phẩm trong bộ sản phẩm đi liền thì mức đền bù được.

  • Xác định theo sản phẩm , tính chung cả bộ nếu Thuận Phát giữ hàng

  • Xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng sản phẩm nếu khách hàng giữ hàng

 • Trường hợp hàng hóa bị bể vỡ, vỡ 1 sản phẩm trong cùng 1 đơn hàng nhưng không đi liền theo bộ thì mức đền bù được xác định theo 100% giá trị sản phẩm, tính đền bù riêng, không đền bù cả đơn hàng.

Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận tải nội địa Trung Quốc

Khi hàng hóa được vận chuyển đến kho Trung, Thuận Phát có trách nhiệm kiểm đếm hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận tải nội địa Trung Quốc, Thuận Phát có trách nhiệm báo với khách hàng để khách hàng liên hệ với nhà cung cấp bồi thường.

Thời hạn bồi thường:

Sau khi các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại. Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn có liên quan đến việc bồi thường cho bên còn lại.

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho bên còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngày nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường. Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Miễn trách nhiệm bồi thường:

 • Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

 • Những thiệt hại gián tiếp gây ra do hậu quả của việc mất mát, hư hỏng hay suy suyễn bưu gửi.

 • Khách hàng không tuân thủ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật.

 • Bưu gửi phát nhầm do lỗi của khách hàng.

Thông tin liên hệ

LẠNG SƠN

 • Kho Việt Nam: 14/128 đường Phùng Chí Kiên- KĐT Phú Lộc 4 – P. Hoàng Văn Thụ- TP Lạng Sơn

 • SĐT: 094.907.5555

 • Email: thuanphatlogistics.ls@gmail.com

TRUNG QUỐC

 • Kho Trung Quốc: 广西省凭祥市红木第一城红林路,4-003号
  冉先生转 18878027766

HÀ NỘI